Contact : 9515762974, Digitalsureshbook@gmail.com

Google Adsense తో ఇంటర్నెట్ లో నెలకు 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించడం ఎలా?


హాయ్ నేను సురేష్ నేను గత 4 సంవత్సరముల నుండి Digital Marketing చేస్తున్నాను, అందులో భాగంగా నేను కాలీ సమయాలల్లో Google Adsense నుండి నెలకు దాదాపు 25 నుండి 30 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నాను, నేను చాలా మందిని చూసాను ఇంటర్నెట్ లో Part Time చేసి మనీ సంపాదించాలి అనుకునే వాళ్ళను కానీ ప్రతీ వోక్కరు సరైన అవగాహన లేకుండా Fake Works and Sites చూసి అందరు మోసపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం నాకు తెలిసినన పద్దతులను నేర్పించడానికి ఈ BOOK ని రాసాను.

ఇంటర్నెట్ లో నిజంగా మనీ సంపాదించాలంటే ఒక Google Adsense నుండి మాత్రమే Easy గా మనీ Earn చెయ్యవచ్చు.

Google Products Gmail, Youtube, blogger, etc... ఎలాగో Adsense కూడా Google product దీని ద్వారా మనము కనీసం నెలకు 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించవచ్చు.

Google Adsense నుండి మనీ సంపాదించాలంటే కొంచం ఇంటర్నెట్ పరిజ్ఞానం వుంటే చాలు అంటే ఈ మెయిల్స్ పంపడం INTERNET Browsing చెయ్యడం లాంటివి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెయ్యవచ్చు, దీని ద్వారా దాదాపుగా రోజూ 2 నుండి 3 గంటలు పని చెయ్యడం ద్వారా నెలకు 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించవచ్చు.

ఈ BOOK లో Google Adsense నుండి ఎలా మనీ సంపాదించవచ్చు, నేను ఎలా చేశాను నాకు ఎలా మనీ వస్తుంది అనే ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రతగా డిజైన్ చేశాను, దీనివల్ల మీకు దాదాపు Work Start చేసిన రోజు నుండే 2 నుండి 3 Dollers వరకు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది, ఇంకా మనము Work చేస్తూవుంటే మన Daily income పెరుగుతూ వుంటుంది.

ఇందులో మనము ఎంత సంపాదిస్తే అంత Google ప్రతీ నెల మన Bank Account లో వేస్తుంది.

ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాలి, Money రాకపోతే ఎలా అని ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు, అసలు ఇక్కడ మనీ రాదు అనే సమస్యే వుండదు Regular గా Active గా చేసేవాళ్ళకు ఎక్కువ గా వస్తుంది Active గా చెయ్యని వాళ్ళకు తక్కువగా వస్తుంది అంతే కానీ మనీ రాదు అనేది వుండదు.

ప్రతీ రోజు కాలీ సమయం దొరకనివాళ్ళు కాలీ సమయం దొరికినప్పుడు కూడా చెయ్యవచ్చు, కానీ వాళ్ళు 4 నుండి 5 వేలు సంపాదించే అవకాశం వుంటుంది, ఇది పూర్తిగా Book లో వివరించడం జరిగింది.

నేను ఈ BOOK లో చెప్పిన Methods Regular గా చేస్తే మీరు నెలకు 8 నుండి 10 వేలు Earn చేయొచ్చు.

మీకోసం ఒక చిన్న Example :

మనము ప్రతీరోజు Google లో ఏదో ఒక information కోసం వెతుకుతూనే ఉంటాము Ex : News, Jobs, Movies, Pics, Videos, Cricket, Reviews etc.. ఇలా వెతుకుతూ వున్నప్పుడు మనకు చాలా Websites వస్తూ ఉంటాయి అలా వచ్చే Websites అన్నీ మనలాంటి వాళ్ళు చేసినవే ఆలా వచ్చే ప్రతీ Website ఎంతో కొంత Money సంపాదిస్తుంది అనే అర్ధం, ఇంకా మనము Facebook Browse చేస్తుంటే మనకు ఎక్కువగా News Websites కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఇంకా చెప్పాలంటే మనము ప్రతీరోజు చూసే ఎన్నో Popular Websites income లక్షల్లో ఉంటుంది, అలా మనము కూడా కనీసం రోజుకు 1 గంటో 2 గంటలో పని చేసి కనీసం 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించడానికి కావలసిన ప్రతీ విషయాన్నీ ఈ Book లో రాసాను.

ఈ BOOK లో ప్రతీ ఒక్కరికి అర్ధం అయ్యే విధంగా Step By Step Pictures తో సహా Design చేశాను మరియు పూర్తిగా తెలుగు లో వివరించడం జరిగింది, ఇందులో Work Start చెయ్యడానికి, Payments తీసుకోవడానికి ఎక్కడా ఒక్క రూపాయి కూడా PAY చెయ్యవలసిన అనసరంలేదు, కానీ ఈ BOOK Cost 449/- రూపాయలు (Website maintenance Charges + Printing Cost + Customer Support).

ఈ BOOK కొనాలి అనుకునేవారు PAY NOW పైన Click చేసి PAY చేస్తే మీ BOOK 1 నుండి 2 రోజులలో మీ Address కు కొరియర్ ద్వారా వస్తుంది.

ఇంకా ఈ BOOK కొన్నవారికి ఎలాంటి సందేహాలు వచ్చినా వెంటనే Solve చేస్తాను, ఇంకా మీకు ఏమైనా Questions వుంటే Digitalsureshbook@gmail.com కి మెయిల్ లేదా 9515762974 కు Call చెయ్యగలరు.

ఈ Book అన్ని ప్రధాన Book Shops లో లభించును లేదా మా Office కు వచ్చి తీసుకోవచ్చు.

Note : ఎంతో మంది చదువుకున్నవాళ్ళు Money లేక చెయ్యడానికి Jobs లేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాంటి ప్రతీ ఒక్కరికి ఈ Work నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ BOOK రాసాను, మీ Facebook లో ఈ Website Share చెయ్యగలరు Interest వున్నవాళ్ళు కనీసం ఎవరైనా ఒక్కరైనా నేర్చుకుంటారు.

నాకు వచ్చిన Google Adsense Payment Proofs

Book Cost: Rs.449/- (including shipping)

Cash On Delivery కలదు.

Pay Now

Book కొనడానికి PAY చెయ్యడం ఎలా?


PAY NOW పైన Click చేసి Account Create చేసి PAY చెయ్యండి.

Credit Card, Debit Card, ATM, Net Banking ద్వారా PAY చెయ్యవచ్చు.

PAY చెయ్యగానే మీ BOOK 1 నుండి 2 రోజులలో కొరియర్ ద్వారా మీ Address కు వస్తుంది.

Address : T Inventions, B-42, Above Vishwa Bharathi Academy, Madhura nagar, Hyderabad, Telangana, India – 500038.
adds