Contact : 9515762974, Digitalsureshbook@gmail.com

ఇంటర్నెట్ లో నెలకు 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించడం ఎలా? నేర్చుకోండి.


హాయ్ నేను సురేష్ గత 5 సంవత్సరముల నుండి Digital Marketing చేస్తున్నాను, అందులో భాగంగా నేను ఖాళీ సమయాలల్లో Google Adsense నుండి నెలకు దాదాపు 25 నుండి 30 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నాను, నేను చాలా మందిని చూసాను ఇంటర్నెట్ లో Part Time చేసి మనీ సంపాదించాలి అనుకునే వాళ్ళను కానీ ప్రతీ వోక్కరు సరైన అవగాహన లేకుండా Fake Works and Sites చేసి అందరూ మోసపోతున్నారు, మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి అసలు Data Entry, Survey, Ad Posting, Ads Clicking ఇలా మనము చాలా Works చూస్తూ ఉంటాము నిజానికి అలాంటి Works ఉండవు అలాంటివి నమ్మకండి Internet లో డబ్బులు వచ్చే ఏకైక మార్గం Google Adsense అలాంటి వాళ్ళ కోసం నాకు తెలిసినన పద్దతులను నేర్పించడానికి "డిజిటల్ సురేష్" BOOK ని రాసాను.

ఇంటర్నెట్ లో నిజంగా మనీ సంపాదించాలంటే ఒక Google Adsense నుండి మాత్రమే సాధ్యం.

Google Products Gmail, Youtube, blogger, etc... ఎలాగో Adsense కూడా Google product దీని ద్వారా మనము కనీసం నెలకు 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించవచ్చు.

Google Adsense నుండి మనీ సంపాదించాలంటే కొంచం ఇంటర్నెట్ పరిజ్ఞానం వుంటే చాలు అంటే ఈ మెయిల్స్ పంపడం INTERNET Browsing చెయ్యడం లాంటివి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెయ్యవచ్చు, దీని ద్వారా దాదాపుగా రోజూ 2 నుండి 3 గంటలు పని చెయ్యడం ద్వారా నెలకు 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించవచ్చు.

ఈ BOOK లో Google Adsense నుండి ఎలా మనీ సంపాదించవచ్చు, నేను ఎలా Work చేస్తున్నాను నాకు ఎలా Money వస్తుంది అనే ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రతగా డిజైన్ చేశాను, దీనివల్ల మీకు దాదాపు Work Start చేసిన రోజు నుండే 2 నుండి 3 Dollers వరకు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది, ఇంకా మనము Work చేస్తూవుంటే మన Daily income పెరుగుతూ వుంటుంది.

ఇందులో మనము ఎంత సంపాదిస్తే అంత Google ప్రతీ నెల మన Bank Account లో వేస్తుంది.

ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాలి, Money రాకపోతే ఎలా అని ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు, అసలు ఇక్కడ మనీ రాదు అనే సమస్యే వుండదు Regular గా Active గా చేసేవాళ్ళకు ఎక్కువ గా వస్తుంది Active గా చెయ్యని వాళ్ళకు తక్కువగా వస్తుంది అంతే కానీ మనీ రాదు అనేది వుండదు.

ప్రతీ రోజు కాలీ సమయం దొరకనివాళ్ళు కాలీ సమయం దొరికినప్పుడు కూడా చెయ్యవచ్చు, కానీ వాళ్ళు 4 నుండి 5 వేలు సంపాదించే అవకాశం వుంటుంది, ఇది పూర్తిగా Book లో వివరించడం జరిగింది.

నేను ఈ BOOK లో చెప్పిన Methods Regular గా చేస్తే మీరు నెలకు 8 నుండి 10 వేలు Earn చేయొచ్చు.

మీకోసం ఒక చిన్న Example :

మనము ప్రతీరోజు Google లో ఏదో ఒక information కోసం వెతుకుతూనే ఉంటాము Ex : News, Jobs, Movies, Pics, Videos, Cricket, Reviews etc.. ఇలా వెతుకుతూ వున్నప్పుడు మనకు చాలా Websites వస్తూ ఉంటాయి అలా వచ్చే Websites అన్నీ మనలాంటి వాళ్ళు చేసినవే ఆలా వచ్చే ప్రతీ Website ఎంతో కొంత Money సంపాదిస్తుంది అనే అర్ధం, ఇంకా చెప్పాలంటే మనము ప్రతీరోజు చూసే ఎన్నో Popular Websites income లక్షల్లో ఉంటుంది, అలా మనము కూడా కనీసం రోజుకు 2 నుండి 3 గంటలు పని చేసి కనీసం 8 నుండి 10 వేలు సంపాదించడానికి కావలసిన ప్రతీ విషయాన్నీ ఈ Book లో రాసాను.

దాదాపు 3 నెలలు కష్టపడి ఈ BOOK లో ప్రతీ ఒక్కరికి అర్ధం అయ్యే విధంగా Step By Step Pictures తో సహా Design చేశాను మరియు పూర్తిగా తెలుగు లో వివరించడం జరిగింది, ఇందులో Work Start చెయ్యడానికి, Payments తీసుకోవడానికి ఎక్కడా ఒక్క రూపాయి కూడా PAY చెయ్యవలసిన అనసరంలేదు, కానీ ఈ BOOK Cost 450/- రూపాయలు.

Cash On Delivery కూడా కలదు, Order Now పైన Click చేసి Order చెయ్యండి, BOOK మీకు Courier లో 2 నుండి 3 రోజులలో వస్తుంది అప్పుడు Money PAY చేసి Book తీసుకోవచ్చు.

PAY NOW పైన Click చేసి Order చెయ్యండి, BOOK మీకు Courier లో 2 నుండి 3 రోజులలో వస్తుంది. Credit Card, Debit Card, ATM, Net Banking ద్వారా PAY చేయవచ్చు.

ఇంకా ఈ BOOK కొన్నవారికి ఎలాంటి సందేహాలు వచ్చినా వెంటనే Solve చేస్తాను, ఇంకా మీకు ఏమైనా Questions వుంటే Digitalsureshbook@gmail.com కి మెయిల్ or 9515762974 కి Call చెయ్యండి.

OR

ఈ Book లో Topics ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము?

Topic 1 : Google AdSense అంటే ఏమిటి? మనకు ఎందుకు Money pay చేస్తారు.

Topic 2 : Google AdSense తో సంపాదించాలంటే Website ఎందుకు ఉండాలి? Website లేకుండా చేయలేమా?

Topic 3 : ఎలాంటి Websites ను Users ఎక్కువగా చూస్తారు, Google లో Check చెయ్యడం ఎలా?

Topic 4 : Website Category Select చేసుకోవడం ఎలా? Ex : Movies, Wallpapers, IFSC Codes, News, Pincodes etc... BOOK లో ఇలా 100 Categories Explain చేశాను.

Topic 5 : Website Name(Domain) Register చేసుకోవడం ఎలా?

Topic 6 : Web Hosting Register చేసుకోవడం ఎలా?

Topic 7 : WordPress అంటే ఏమిటి? ఉపయోగం ఏమిటి?

Topic 8 : మన Hosting లో Wordpress Install చేయటము మరియు Design చెయ్యడం ఎలా? (Wordpress Themes, Plugins, Categories, posts, pages)

Topic 9 : Content post చేసేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి? ఎలాంటి Content post చెయ్యాలి?

Topic 10 : మన Website కు Google Adsense Account రావాలంటే పాటించాల్సిన నియమాలు?

Topic 11 : Google AdSense కు Apply చెయ్యడం ఎలా? Google AdSense మన Website కు Add చెయ్యడం ఎలా?

Topic 12 : మన Website కు Users(Traffic) ను తీసుకురావడం ఎలా?

Topic 13 : Digital Marketing or Online Marketing అంటే ఏమిటి? (Full Course)

Topic 14 : SEO (Search Engine Optimization) అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 15 : SEM (Search Engine Marketing)అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 16 : SMO (Social Media Optimization)అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 17 : SMO (Social Media Optimization)అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 18 : SMM (Social Media Marketing)అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 19 : Google Analytics అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 20 : Google Webmaster Tools అంటే ఏమిటి? మన Website కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

Topic 21 : Copy Content అంటే ఏమిటి? Check చెయ్యడం ఎలా? Copy Content ఎందుకు ఉండకూడదు?

Topic 22 : పైన నేర్చుకున్నవి అన్ని Practical గ ఒక Website కు చేసి చూద్దాము.

Topic 23 : మన Website నుండి Daily కనీసం 300 నుండి 400 సంపాదించడం ఎలా?

Topic 24 : Google Adsense నుండి మన Bank Account లోకి Money ఎలా వస్తుంది?

Book లో ఉన్న కొన్ని Topics మాత్రమే ఇక్కడ ఇచ్చాను, దాదాపు 100 కు పైగా important topics ని Practical గా Book లో ఇచ్చాను.

Digital Marketing లో ఉండే ప్రతీ Topic ని Practical గా ఇచ్చాను, ఇంకా Institutes లో చెప్పని ఎన్నో Methods ని ఇచ్చాను, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ Book ఉంటే Training అవసరం లేదు.

ఇవే కాకుండా Youtube నుండి సంపాదించాలి అనుకునే వాళ్ళకోసం కుడా youtube పూర్తి Procedure ఇచ్చాను మరియు Affiliate లేదా Amazon, Flipkart, Snapdeal లో Products అమ్మి సంపాదించాలి అనుకునే వాళ్ళకోసం కూడా పూర్తి Procedure ఇచ్చాను.

Note : ఎంతో మంది చదువుకున్నవాళ్ళు Money లేక చెయ్యడానికి Jobs లేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాంటి ప్రతీ ఒక్కరికి ఈ Work నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ BOOK రాసాను, మీ Facebook, WhatsApp లో ఈ Website Share చెయ్యగలరు Interest వున్నవాళ్ళు కనీసం ఎవరైనా ఒక్కరైనా నేర్చుకుంటారు.

OR

నాకు వచ్చిన Google Adsense Payment Proofs

Book Cost: Rs.450 + 50 Courier


Pay Now

Book కొనడానికి PAY చెయ్యడం ఎలా?

PAY NOW పైన Click చేసి Account Create చేసి PAY చెయ్యండి.

Credit Card, Debit Card, ATM, Net Banking ద్వారా PAY చేయవచ్చు.

PAY చెయ్యగానే మీ BOOK 2 నుండి 3 రోజులలో Courier లో మీ Address కు వస్తుంది.

Address : T Inventions, 6-10-148/16/1, Sai Nagar, Hyderabad, Telangana.
adds

Refund policy | Terms and Conditions